Voľby skončili, rozdelenie trvá: Firmy zneužívajú napätie v spoločnosti.

Voľby sú za nami, no vlna nenávisti a rozdelenia spoločnosti neutícha. Firmy to vnímajú ako príležitosť na zisk a snažia sa zneužiť kontroverznú atmosféru na propagáciu svojich produktov.

Mnoho firiem sa rozhodlo prerušiť spoluprácu s osobnosťami, ktoré verejne vyjadrili podporu pre jedného z prezidentských kandidátov. Cieľom je zviditeľniť sa v médiách a osloviť „správnu“ časť publika, aj keď to znamená prehĺbenie rozkolu v spoločnosti.

Firmy hrajú na emócie a rozdeľujú nás

Kontroverzné články a príspevky na sociálnych sieťach, ktoré hejtíja alebo podporujú jedného z kandidátov, generujú najväčšiu čitateľnosť a zdieľanie. Firmy to vedia a zneužívajú to na propagáciu svojich produktov.

Reklama zadarmo za každú cenu?

Firmy si uvedomujú, že ak sa postavia na stranu jedného z kandidátov, riskujú stratu časti zákazníkov. Preto sa zameriavajú na zneužitie vlny nenávisti a rozdelenia, čím získavajú „zadarmo“ reklamu v médiách.

Je toto naozaj cesta, ktorou chceme ísť?

Zneužívanie polarizácie spoločnosti na propagáciu produktov je neetické a škodlivé. Firmy by mali hľadať spôsoby, ako spájať ľudí, a nie ďalej rozdeľovať už aj tak rozdelenú spoločnosť.

Namiesto nenávisti by sme mali podporovať toleranciu a vzájomný rešpekt. Firmy, ktoré hrajú na emócie a rozdeľujú nás, by mali zvážiť svoje etické postoje a hľadať zodpovedné a udržateľné marketingové stratégie.

Je čas na zmenu!

Musíme sa postaviť proti firmám, ktoré zneužívajú vlny nenávisti a rozdelenia. Podporujme firmy, ktoré sa hlásia k hodnotám tolerancie a vzájomného rešpektu. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých.

Zdroj foto : Attila Vegh 

0 comments