Lieskovany: Sme svedkami zrodu novej pyramídy?

Poznáte sedem divov sveta? Veľká pyramída v Gíze, visuté záhrady Semiramidy, Diova socha v Olympii… to všetko už je minulosťou. Ale vedeli ste, že na Slovensku máme vlastný 8. div sveta? Nachádza sa priamo v Spišskej Novej Vsi a je to… skládka odpadov Kúdelník II!

Kolos z odpadu

Táto pyramída odpadu nie je len takou obyčajnou skládkou. Rastie do obrovskej výšky a do roku 2033 by sa mala stať najvyššou stavbou v okolí, ba možno aj na celom Slovensku! Už teraz pripomína niečo z egyptských mýtov a jej životnosť sa odhaduje na úctyhodných niekoľko desaťročí. Na skládke sa ročne ukladá okolo 50 000 ton odpadu.

Čo na to hovoria obyvatelia?

Samozrejme, takáto obrovská skládka neostáva bez povšimnutia. Obyvatelia okolitých obcí sa sťažujú na zápach, rozfúkavanie odpadu a celkový nepekný vzhľad skládky. Niektorí sa dokonca obávajú znečistenia ovzdušia a podzemných vôd.

Odpovede starostky obce Lieskovany:

Aby sme získali komplexný obraz o vplyve skládky, oslovili sme pani starostku obce Lieskovany, ktorá sa nachádza neďaleko Kúdelníka II. Tu sú jej odpovede na naše otázky:

Vaš záujem o skládku Kúdelník je prekvapujúci. Obyvatelia Lieskovan majú dlhodobo pocit, že o skládku sa nezaujímajú žiadni obyvatelia okolitých obcí. Možno sa trochu posťažujú, keď idú okolo, ale “zíde z očí, zíde z mysle” a odpad tvoríme všetci.

Pani starostka : Mám aj ja jednu otázku. Je vašou snahou niečo zmeniť alebo len poukázať na skládku a jej veľkosť?

Moja odpoveď na otázku pani starostky: Mojou snahou je poukázať na problém a tak kompetentných dotlačiť aj k zmene. (No toto záleží aj od ľudí, či budú môj článok komentovať, zdieľať.) Ak článok nebude mať veľa reakcií, je malo pravdepodobné, že sa niečo zmení.

Pani starostka: Moje odpovede budú doplnené do vášho textu.

Chcel by som sa opýtať. Dnes som cestoval do Markušoviec a nemožno si nevšimnúť, ako skládka Kúdelník II rastie do extrémnej výšky. Na stránke brantnernova.sk som našiel informáciu, že skládka by mala mať životnosť do roku 2033, za predpokladu, že sa spustí výstavba tretej etapy.

Odpoveď: III. etapa je už spustená od roku 2013 a na základe rozhodnutia Inšpekcie životného prostredia KE je povolené navýšenie objemu skládky III. etapy z roku 2022.

Otázka: Ako skládka Kúdelník II ovplyvňuje obec a jej obyvateľov?

Odpoveď: Podľa vplyvov vetra zápach, rozfukovanie ľahkých zložiek zo smetiska do okolia, celkový pohľad.

Otázka: Existujú nejaké konkrétne problémy alebo sťažnosti, ktoré obyvatelia obce vyjadrili v súvislosti so skládkou?

Odpoveď: Zápach, objem, vzdialenosť od obydlí, znečisťovanie okolia.

Otázka: Aké opatrenia prijala obec na minimalizáciu vplyvu skládky na obyvateľov a životné prostredie?

Odpoveď:

Otázka: Sú tu nejaké plány na zlepšenie situácie?

Odpoveď:

Otázka: Aké sú plány obce po roku 2033, keď sa skládka Kúdelník II uzavrie?

Odpoveď: Predpoklad, keďže je naplánovaná aj 4. etapa, ktorá ešte nie je realizovaná a má mať obdobný objem ako 3. etapa, rok ukončenia 2033 asi nebude.

Otázka: Ako sa obec pripravuje na túto zmenu?

Odpoveď: Otvoríme fľašku šampanského na oslavu.

Otázka: Ako obec komunikuje s prevádzkovateľom skládky?

Odpoveď: Štandardne.

Otázka: Existuje nejaká spolupráca alebo dialóg medzi obcou a prevádzkovateľom skládky?

Odpoveď: Existuje.

Otázka: Aké sú dlhodobé plány obce v súvislosti so skládkou?

Odpoveď: Naša obec nemá plány v súvislosti so skládkou. Skládka si žije svoj život a obec sa bude rozvíjať a rozrastať tak, ako jej to bude umožňovať legislatíva. Pokiaľ sa nezmenia zákony a skládky sa úplne nezrušia a nepodporia sa iné formy nakladania s komunálnym odpadom, do toho času sú snahy obyvateľov o zrušenie skládky mizivé. Obec sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre obyvateľov na podporu separácie. Na porovnanie, v roku 2022 bola miera vytriedeného odpadu 55,69%, v roku 2023 – 60,08%. Robíme, čo môžeme, a budeme aj naďalej. Teraz je rad na tých vyššie, ktorí neustále hovoria o ekológii, separácii a ochrane životného prostredia.

Otázka: Existujú nejaké plány na rekultiváciu alebo využitie plochy po uzavretí skládky?

Odpoveď: To je otázka na firmu spravujúcu skládku, ale keď by vyšla iniciatíva napríklad z vašej strany na posúrenie zorganizovanie výsadby stromov po obvode skládky (táto povinnosť vyplýva firme až pri realizovaní 4. etapy), viem dať do kopy pár ľudí ochotných podieľať sa na tejto akcii. Vďaka snahe obce a pripomienke, ktorú predniesla voči predkladanému návrhu, sa podarilo zastaviť plán 5. etapy.

Neviem, či ste očakávali takéto odpovede po doterajšej skúsenosti – reforma musí prísť od vrchu a neviem, či životnému prostrediu ide o životné prostredie. Nakladajte s mojimi odpoveďami podľa svojho vedomia a svedomia.

Otázky ohľadom skládky Kúdelnik II sme poslali aj spoločnosti Brantner, do uzávierky však neprišla odpoveď.

Čo ďalej?

Obec Lieskovany, ktorá sa nachádza neďaleko skládky, sa snaží s touto situáciou aspoň čiastočne vyrovnať. Podporuje separovanie odpadu a komunikuje s prevádzkovateľom skládky. Zatiaľ sa však zdá, že Kúdelník II  bude rásť ďalej, až kým sa v roku 2033 nezaplní. Čo bude potom? Dnes nikto nevie ….

Je to naša hanba?

Skládka Kúdelník II je mementom našej konzumnej spoločnosti. Neustále produkujeme obrovské množstvo odpadu a nevieme, čo s ním robiť. Je to naša hanba a výzva zároveň. Musíme nájsť udržateľnejšie riešenia, aby sme chránili životné prostredie pre budúce generácie.

Takto by to vyzeralo keby skládka neexistovala .

A tu je realita .

Čo si o tom myslíte vy?

Je Kúdelník II 8. divom sveta? Alebo skôr ekologickou katastrofou? Podeľte sa o svoje myšlienky v komentároch!

P.S.: V článku sú použité aj humorné prvky, aby bol pútavejší a ľahšie čitateľný.

Odpovede nám poslala Marcela Kapustová – starostka obce Lieskovany

Fotogaléria

0 comments