Svetový mesiac osvety prevencie rakoviny krčka maternice: Rozhovor s MUDr. Júliusom Okálym

Január je svetovým mesiacom osvety prevencie rakoviny krčka maternice. Aby sme lepšie pochopili tento dôležitý problém, obrátili sme sa na MUDr. Júliusa Okályho z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v spišskonovoveskej nemocnici.

Cieľ Svetového mesiaca osvety prevencie rakoviny krčka maternice

“V rámci svetového mesiaca osvety prevencie rakoviny krčka maternice by sme radi upozornili na jedno z najčastejších rakovinových ochorení u žien. Ročne naň aj u nás zomierajú dve stovky pacientok, pričom väčšine týchto úmrtí vieme predchádzať účinným očkovaním a pravidelnými preventívnymi prehliadkami u gynekológa,” hovorí MUDr. Okály.

Ako môžem ako žena prispieť k prevencii rakoviny krčka maternice?

MUDr. Okály radí: “Je to jednoduché. Vyhraďte si aspoň 30 minút ročne na preventívnu prehliadku u vášho obvodného gynekológa. Ten vám bezbolestne odoberie onkocytologický ster, ktorý odošle na testy do laboratória, čo môže zachytiť ochorenie ešte v neškodnom štádiu. Doporučené je tiež očkovanie proti ľudskému papilomavírusu, ktoré je vhodné v každom veku a u detí od 13 do 15 rokov je dokonca zadarmo.”

Frekvencia gynekologických prehliadok

“Pri nerizikových a zdravých pacientkách, ktorým tzv. ‘nič nie je’ úplne postačuje interval 1x za rok,” hovorí MUDr. Okály.

Iné spôsoby prevencie rakoviny krčka maternice

“Okrem očkovania a pravidelných screeningov (onkocytologických testov z krčka maternice) možno za protektívny (ochranný) faktor považovať používanie celoživotných bariérových opatrení pri pohlavnom styku, či sexuálna abstinencia,” dodáva MUDr. Okály.

Príznaky rakoviny krčka maternice

“Zákernosť a vysoká úmrtnosť tohto ochorenia tkvie práve v tom, že prebieha asymtpomaticky a pacientka roky ani nevie, že trpí rakovinou. V pokročilejšom štádiu sa môže prejavovať nepravidelným krvácaním mimo menštruácie, novovzniknutými bolesťami pri pohlavnom styku, či rastom nádoru a s tým súvisiacimi bolesťami v panvovej oblasti,” varuje MUDr. Okály.

Riziková skupina

“Pri ženách v reprodukčnom a produktívnom veku je rakovina krčka druhou najčastejšou rakovinou, pričom najvyšší výskyt je zaznamenaný u žien vo veku okolo 45 rokov. Do rizikovej skupiny patria pacientky s vyšším počtom sexuálnych partnerov, pacientky majúce onkogynekologické ochorenie v rodine či ženy s vrodeným imunitným deficitom. Taktiež dnes už dokážeme v rámci preventívnych prehliadok vydiferencovať rizikovú skupinu žien podľa nosičstva vírusu HPV,” vysvetľuje MUDr. Okály.

Ako je možné nakaziť sa vírusom HPV?

“Prenášačmi vírusu HPV sú tak muži, ako aj ženy, a na prenos je nutný kontakt s genitálnou oblasťou alebo kontakt sliznice so sliznicou (teda, napríklad, aj bozkávanie). Zároveň platí, že tento vírus je na Slovensku veľmi častý, preto sa očkovanie odporúča všetkým – teda aj nerizikovým skupinám žien a mužov,” uzatvára MUDr. Okály.

Konizácia krčka maternice

V prípade, že vám počas preventívnej prehliadky v ambulancii lekár zistí zvýšené riziko rakoviny, či počiatočné štádium tohto ochorenia, metódou voľby býva tzv. konizácia. Jedná sa o krátky zákrok v celkovej narkóze, kedy sa z cervixu odoberie kónus patologického tkaniva a pacientka ide do 24 hodín od prijatia – často úplne vyliečená – domov. Ak však príde pacientka neskoro, sú už naše možnosti terapie, bohužiaľ, obmedzené.

“V minulosti sa konizácie často vykonávali skalpelom. V dnešnej dobe využívame výhradne miniinvazívne operačné techniky, štandardom je tzv. LOOP – konizácia pomocou sofistikovaného elektrického prístroja, ktorý významne skracuje dĺžku operácie aj samotné pooperačné hojenie,” hovorí MUDr. Okály.

Ako môžeme ako spoločnosť zvýšiť povedomie o prevencii rakoviny krčka maternice?

Práve celosvetové projekty a ich mediálne pokrytie akým je napr. Mesiac osvety prevencie rakoviny krčka maternice prispievajú k vyššej informovanosti dievčat, žien, ale aj mužov o tomto ochorení. Svetová zdravotnícka organizácia takouto formou každoročne akcentuje potrebu očkovania proti HPV vírusu či dôležitosť navštevovať gynekológa pravidelne. Našou dlhodobou snahou je tiež zaradenie predmetu sexuálnej výchovy do štátnych učebných osnov, aby mladí ľudia vedeli ako zodpovedne pristupovať k vlastnému reprodukčnému zdraviu a plánovaniu rodiny.

Ďalšie rady pre ženy

“Milé dámy, nepodceňujte, prosím, preventívne prehliadky ani keď vám ‘nič nie je’. 30 minút bezbolestného vyšetrenia ročne vám skutočne dokáže zachrániť život!” apeluje MUDr. Okály.

Prípadová štúdia

Žene  pri preventívnej prehliadke zistili ťažkú dyspláziu krčka, bola odoslaná na odborné vyšetrenie do Košíc. V Košiciach ju vyšetrili opakovane a zistili, že je všetko v poriadku. Dali kontrolu o pol roka. Na druhej kontrole zistili zase, že je všetko v poriadku. Žena išla po čase na preventívnu prehliadku do Spišskej Novej Vsi, kde jej zase vyšli zlé výsledky a bola znovu odoslaná do Košíc. V Košiciach bola znovu ošetrená a zistili, že má ľahkú dyspláziu krčka a lekár pre istotu odporučil konizáciu krčka, keďže sa to dlhšie ťahalo. S vyjadrením lekára, že do roka by nemali nastať žiadne zmeny. A tak si išla dohodnúť termín do Spišskej Novej Vsi na konizáciu, kde ju znovu prezreli a dohodli termín zákroku. Otázka je, ako je to možné, že dve rôzne ambulancie určia rozdielne diagnózy? Predsa len nejedná sa o soplík, ale o závažnú vec.

Vyššie uvedený príbeh je ukážkovým príkladom dôležitosti absolvovať preventívne prehliadky KAŽDÝ rok. Ako píšete, pacientka bola sledovaná viacerými lekármi, ktorí ju sledovali v čase a dokázali diagnostikovať problém práve v jeho najčasnejšom štádiu – v správny čas. Patologické zmeny na krčku maternice sa môžu skutočne rozvinúť v priebehu pár mesiacov, dobré výsledky z minulého roka neznamenajú, že už bude navždy všetko v poriadku, a preto je potrebné navštevovať gynekológa skutočne pravidelne.

Ilustračný obrázok : AI

0 comments