Svetový mesiac osvety prevencie rakoviny krčka maternice: Rozhovor s MUDr. Júliusom Okálym

Január je svetovým mesiacom osvety prevencie rakoviny krčka maternice. Aby sme lepšie pochopili tento dôležitý problém, obrátili sme sa na MUDr. Júliusa Okályho z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v spišskonovoveskej nemocnici. Cieľ Svetového mesiaca osvety prevencie rakoviny krčka maternice “V rámci svetového mesiaca osvety prevencie rakoviny krčka…