Inovácie v Gastroenterologickom centre: Rozhovor s vedúcou lekárkou MUDr. Lýdiou Varmega

Úvod

Dňa 11. septembra nemocnica Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi oficiálne otvorila nové Gastroenterologické centrum. Vďaka väčším a modernejším priestorom, novému medicínskemu vybaveniu a väčšiemu počtu vyšetrených pacientov sa dokáže v rovnakom čase postarať o viac pacientov s gastroenterologickými problémami. Náklady na nové centrum, ktoré sa vyšplhali na 370 000 eur, nemocnica financovala z vlastných zdrojov. Prvého pacienta v nových priestoroch vyšetrili v auguste tohto roka.

Rozhovor s vedúcou lekárkou

V rozhovore s vedúcou lekárkou Gastroenterologického centra, MUDr. Lýdiou Varmega, sme sa dozvedeli viac o tom, ako sa zmenila práca gastroenterológov v novom centre, aké sú hlavné výhody nového zariadenia a aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa pacienti obracajú na gastroenterológov.

Otázka: Ako dlho ste pracovali v nemocnici v Spišskej Novej Vsi?

Odpoveď: V nemocnici v Spišskej Novej Vsi som začala pracovať hneď po skončení štúdia na UNLP v KE v roku 2015. Pri vstupnom pohovore mi však ponúkli prácu na neurologickom oddelení alebo na oddelení rádiodiagnostiky, s čím som nesúhlasila. Trvala som na tom, že buď to bude gastroenterológia, alebo do nemocnice nenastúpim. Nakoniec sa rozhodli, že ma príjmu, čomu som sa veľmi potešila a v lete som začala pracovať na internom oddelení. V nemocnici nebola v tom čase gastroenterologická ambulancia, ani gastroenterológ. Endoskopické vyšetrenia sa realizovali cestou chirurgického oddelenia. V úvode som chodila len pozerať na výkony a postupne od roku 2017 som začala realizovať aj ja endoskopické vyšetrenia. Lásku ku gastroenterológii som objavila počas vysokej školy, ale už aj predtým ma trávenie veľmi zaujímalo. Ako 14 ročnej mi diagnostikovali celiakiu, a teda, stále som si musela dávať pozor na životosprávu. To ovplyvnilo aj môj postoj k práci. Prešla som si endoskopiami, pravidelnými vyšetreniami. Vedela som, že chcem túto prácu robiť, ale inak ako sa to robilo v tomto kraji. Mojou prioritou bolo a stále je, aby sme pacientom pomohli odbúrať strach z tohto vyšetrenia a spoločne im chceme ukázať, aké dôležité sú naše vyšetrenia. Preto sme začali realizovať vyšetrenia v analgosedácii.* V roku 2021 som atestovala v odbore gastroenterológia, a od vtedy pracujem na ambulancii v nemocnici.

* Analgosedáciou podaním špecifických liekov môžeme dosiahnuť stav psychického a fyzického uvoľnenia. Dochádza k stavu zníženého vnímania často spojený s čiastočnou amnéziou (stratou pamäti) na výkon.

Otázka: Aké sú hlavné zmeny a výzvy, ktoré prinieslo otvorenie nového gastroenterologického centra v SNV?

Odpoveď: Gastroenterologické pracovisko nebol projekt, ktorý vznikol teraz. Už v r. 2018 sme sa s vedením nemocnice rozprávali, ako to bude po mojej atestácii. Vtedy vznikla myšlienka vytvoriť väčšie pracovisko, kde sa bude gastroenterológia rozvíjať. Postupne sa začalo s projektami, počet pacientov pribúdal, ja som sa potrebovala školiť. Veľmi šikovná kolegynka MUDr. Žondová z interného oddelenia prejavila záujem o endoskopické vyšetrenia a začala sa zaúčať práci na našom pracovisku. Svoju prácu sme od začiatku pripravovali tak, aby sme v gastroenterologickom centre vedeli, čo najlepšie pracovať.

Do tímu nám pribudli dve praktické sestry. Na novom pracovisku máme dve endoskopické miestnosti, tak vieme už obe lekárky súčasne realizovať endoskopie. Mojou víziou je rozšíriť naše pracovisko ešte aspoň o dvoch lekárov, navýšiť počet vyšetrení, avšak s dôrazom na kvalitu vyšetrenia a postupne začať rozvíjať ďalšie diagnostické možnosti, ako napr. 24. hod pH metriu pažeráka, sonografické vyšetrenia brucha, pri záujme pacientov ma láka aj bariatrická endoskopia* a iné.

*Bariatrická endoskopia (výkony na žalúdku s cieľom znížiť hmotnosť pacienta, určené u pacientov s obezitou).

Otázka: Aké sú hlavné služby a vybavenie, ktoré ponúka vaše centrum pacientom s ochoreniami tráviaceho systému?

Odpoveď: U nás každý nový pacient musí prejsť vstupným gastroenterologickým vyšetrením, ktoré pozostáva z pohovoru, kde si odoberieme anamnézy, pacient nám povie, akými ťažkosťami trpí, vyšetríme si ho a naplánujeme si vyšetrenia, ktoré podstúpi. Na pracovisku realizujeme endoskopické vyšetrenia- ezofagogastroduodenoskopiu, kolonoskopiu a čoskoro aj sonografické vyšetrenie brucha. Tiež vyšetrujeme aktivitu enzýmov tenkého čreva pri podozrení na potravinové intolerancie. Je dôležité podotknúť, že tieto vyšetrenia sa nerealizujú odberom krvi, ale vyšetrením vzorky sliznice tenkého čreva pri endoskopii. (v širokom okolí toto vyšetrenie nerealizuje žiadna gastroenterologická ambulancia). Okrem diagnostických vyšetrení realizujeme aj veľa terapeutických zákrokov, predovšetkým odstraňovanie polypov a slizničných zmien. Tiež ošetrujeme pažerákové varixy a zavádzame perkutánne endoskopické gastrostómie, za účelom živenia pacientov pri problémoch s príjmom potravy cez ústa.

Otázka: Ako hodnotíte spoluprácu s ostatnými oddeleniami a zdravotníckymi zariadeniami v regióne.

Odpoveď: Najviac spolupracujeme s chirurgickým oddelením a som rada, že v každej situácií sa môžeme na nich obrátiť. Spoločne s chirurgami endoskopistami pokrývame endoskopické príslužby. Vďaka „chirurgickému drivu“ sa nebojíme realizovať aj náročnejšie endoskopické zákroky a spoločne s nimi, tak rozvíjame terapeutické endoskopické výkony. My na našej ambulancií výrazne pociťujeme chýbanie onkológa v regióne. Mnoho onkologických pacientov nemáme kde odoslať, a často títo vážne chorí pacienti pendlujú medzi ambulanciami Levoča- Košice- Poprad.

Otázka: Ako sa staráte o kvalitu a bezpečnosť poskytovanej starostlivosti .

Odpoveď: Tak ako v každom odbore (nie len lekárskych odboroch) existujú určité ukazovatele kvality. Aj v gastroenetrológii je kopec takých ukazovateľov. My sa snažíme realizovať vyšetrenia podľa týchto parametrov a podľa najnovších odporúčaní. V tomto období sme napríklad zapojený do programu kvalita kolonoskopií na našej ambulancii, ktoré vyhodnocuje ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoskopy) a výsledky by sme mali mať začiatkom budúceho roka. Čo sa týka bezpečnosti, tak nakoľko sa jedná o invazívne vyšetrenia, stále je tu možné riziko komplikácií, predovšetkým pri terapeutických výkonoch. Preto je dôležité poznať svojho pacienta, vedieť aké lieky užíva a načo sa lieči, a, samozrejme, všetky vyšetrenia realizovať rozumne a s citom. Aj u nás platí pomalšie ďalej zájdeš. Napríklad pri kolonoskopii. Ak by sme vyšetrenie chceli robiť nasilu, rýchlo istotne by každý pacient od nás ušiel. Pri vyšetrení musíme dať črevu čas, aby sa nám pekne navlieklo na endoskop, tým pádom pracujeme na krátkej vzdialenosti na stroji, tak to pacienta nebolí a my sa vieme dostať až do tenkého čreva. Samozrejme, každé vyšetrenie je iné, čo u jedného platí, zase u druhého neplatí, takže musíme voliť individuálny prístup.

Otázka: Ako sa vyrovnávate so stresom a záťaž spojenou s vašou prácou a ako si udržujete rovnováhu medzi osobným a pracovným životom?

Odpoveď: Svoju prácu mám rada a našťastie z nej nepociťujem stres ani ju nevnímam ako záťaž. Skôr negatívne vnímam veľké počty pacientov, ktorý sa k nám objednávajú na vyšetrenia a dlhé doby čakania. Avšak kým, sa náš kolektív nerozrastie čakacie doby skrátiť veľmi nevieme, pretože každé vyšetrenie trvá určitý čas a ten natiahnuť nevieme. Endoskopické vyšetrenia sú náročné aj po kondičnej stránke, čo som si začala uvedomovať pri bolestiach chrbtice. Preto sa snažím aspoň 2x týždne cvičiť aeróbne, ale tiež aj realizujem posilňovacie cvičenia. V našom kolektíve sa snažíme chodiť cvičiť spoločne, čím sa navzájom motivujeme a zlepšujeme si naše vzťahy. A tiež to pozitívne pôsobí na moje psychické nastavenie na ambulancii. Môj pracovný život sa mieša s osobným životom, čo ovplyvniť neviem, nakoľko veľa blízkych ľudí pracuje v zdravotníctve. Ja osobne vnímam, že aj môj osobný život je pestrý a stále si to viem zariadiť tak, aby som bola spokojná.

Otázka: Aké sú vaše plány a ciele pre budúcnosť vášho centra a pre rozvoj gastroenterológie v SNV?

Odpoveď: Gastroenterológia je odbor medicíny, ktorý sa stále posúva dopredu. Moderné endoskopické techniky a kvalitné endoskopy ponúkajú pacientom možnosť zvýšenia kvality endoskopických vyšetrení. Ako som už spomínala, chcela by som aby sa náš tím rozrástol aspoň o dvoch lekárov a tiež endoskopické sestry. Pri dostatočnom množstve kvalitného personálu vieme hranice gastroenterologického centra posúvať ďalej a rozvíjať aj ďalšie diagnostické a terapeutické možnosti liečby.

Otázka: Čo je príčinou krvácania z tráviaceho traktu s aké sú možné rizikové faktory?

Odpoveď: Krvácanie z tráviaceho traktu je veľmi široká téma, ktorá sa nedá zhrnúť do niekoľkých viet. Vo všeobecnosti rozdeľujeme krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu a dolnej časti tráviaceho traktu. Diagnostický algoritmus je teda odlišný. Môže sa jednať o stopové, mikroskopické krvácanie, ktoré nie je viditeľné voľným okom a je dokázané len po špeciálnom vyšetrení stolice, alebo viditeľné krvácanie nezávažne až po závažné krvácanie, ktoré je život ohrozujúce a vedie k hemorágickému šoku pacienta, či dokonca k smrti. Našťastie závažných krvácaní nemáme veľa. Krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu vo všeobecnosti delíme na varikózne – teda krvácanie z pažerákových varixov u pacientov s cirhózou pečene a nevarikózne krvácanie- všetky ostatné príčiny krvácania, najčastejšie krvácanie z vredov žalúdka alebo dvanástnika. Čo sa týka krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu, tu zaraďujeme krvácanie z tenkého alebo hrubého čreva. Príčin krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu je pomerne veľa, napr. krvácanie z divertikulov, hemoroidov, nádorov,…. Našou prácou je identifikovať zdroj krvácania. Taktiež nemôžeme hovoriť o všeobecných rizikových faktoroch, keďže príčin krvácania je veľa. Nás endoskopistov zaujíma predovšetkým, či pacient užíva lieky na riedenie krvi- antikoagulačnú, alebo antiagregačnú liečbu, či nadmerne neužíva lieky od bolesti typu NSAIDs (napr. Ibalgin, Flector). Tie môžu potencovať, zhoršovať krvácanie. Ďalej sa zaujímame, či pacient netrpí poruchou koagulácie. Nezdravá životospráva- alkohol, obezita, fajčenie, stres, nedostatočný pohyb, črevná dysbióza sú rizikové faktory väčšiny ochorení (nie len tráviaceho traktu), tým pádom vo všeobecnosti môžeme povedať aj rizikovými faktormi krvácania.

Otázka: Aké sú príznaky krvácania z tráviaceho traktu a ako sa dajú rozpoznať?

Odpoveď: Príznaky krvácania závisia od druhu krvácania. Ak sa jedná o mikroskopické krvácanie pacient je dlho asymptomatický. Tu sa ťažkosti prejavia iba, ak krvácanie pretrvá dlhé obdobie a rozvinie sa anemický syndróm. Pri manifestnom viditeľnom krvácaní môže pacient len pozorovať čerstvé krvácanie, alebo zmenu farby stolice na čiernu, alebo aj podľa príčiny krvácania môže mať ťažkosti. Sprievodné ťažkosti závisia od príčiny a môže to byť napr. bolesť brucha, nafukovanie, pocit na zvracanie, môže zvracať, alebo mať teplotu a podobne. Pri masívnom krvácaní v priebehu krátkej doby sa u pacienta rozvíja hemorágický šok. Pacient je bledý, spotený, má nízky tlak, kolabuje, môže zvracať alebo krvácať z konečníka, alebo má veľké množstvo riedkej čiernej stolice.

Otázka: Aké sú možnosti diagnostiky a liečby krvácania z tráviaceho traktu?

Odpoveď: Krvácanie diagnostikujeme väčšinou endoskopicky, a to ezofagogastroduodenoskopiou alebo kolonoskopiou. Nápomocné sú aj zobrazovacie vyšetrenia ako CT a MR vyšetrenia. Podľa príčiny krvácania sa následne rozhodujeme o terapeutických možnostiach. Niektoré príčiny krvácania vieme ošetriť endoskopicky, napríklad krvácajúce pažerákové varixy, vredy, krvácajúce cievy, malé polypy, divertikuly a podobne. Avšak aj to záleží od lokalizácie a závažnosti krvácania. Niektoré príčiny musia byť riešené chirurgicky, napríklad nádory, závažné hemoroidy konečníka. V určitých indikáciách využívame aj selektívnu CT angiografiu (avšak v našom regióne nie je k dispozícii). Sú aj prípady kedy nemusíme pristupovať k terapeutickým výkonom, napr. pri krvácaniach, ktoré sú spojené so zápalom (Crohnova choroba, ulcerozna kolitída, črevná úplavica a podobne). Pacienta nastavíme na konzervatívnu liečbu.

Otázka: Ako prebieha endoskopické vyšetrenie a liečba krvácania z tráviaceho traktu?

Odpoveď: Pri nezávažnom život neohrozujúcom krvácaní endoskopické vyšetrenia prebiehajú klasicky. Jedná sa o diagnostické výkony, ktoré realizujeme na dennej báze. Pri závažnejších krvácaniach sú pacienti hospitalizovaní podľa náročnosti na hladkých oddeleniach, alebo na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a tie najťažšie prípady na oddelení intenzívnej starostlivosti. Individuálne pristupujeme k pacientovi podľa klinického stavu, vitálnych funkcií a závažnosti krvácania. Pri realizovaní endoskopického výkonu, vtedy pristupujeme aj k terapeutickým výkonom, čiže vyšetrenie prebieha dlhšie, v niektorých prípadoch za asistencie OAIM tímu. Aktívne endoskopické ošetrovanie lézií môže byť náročné (predovšetkým ak sa jedná o malé lézie- napr. drobná krvácajúca cieva), nakoľko v krvácajúcom teréne máme niekedy problém identifikovať presné miesto krvácania.

Záver

Nové Gastroenterologické centrum v Spišskej Novej Vsi prináša pacientom s gastroenterologickými problémami nielen väčšie a modernejšie priestory, ale aj špičkové medicínske vybavenie a odbornú starostlivosť. Súčasťou centra je aj nové vybavenie, ktoré umožňuje vykonať až o 80 % viac endoskopických výkonov. Centrum ponúka diagnostiku a liečbu všetkých ochorení tráviaceho traktu, gastrofibroskopiu, kolonoskopiu, vyšetrenie potravinových intolerancií, ultrazvuk brucha, rôzne terapeutické výkony i dispenzárnu starostlivosť.

Tento článok bol vytvorený na základe tlačovej správy od Bianky Krejčíovej, PR špecialistky ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s., a rozhovoru s MUDr. Lýdiou Varmega, vedúcou lekárkou Gastroenterologického centra .

Na záver by som vás chcel poprosiť, ak sa vám článok páčil, dajte nám prosím like a zdieľajte ho. Vaša podpora nám veľmi pomáha a sme za ňu veľmi vďační. Ďakujeme!

0 comments