Levoča: Cesta časom prostredníctvom mapy

Levoča, mesto s hlboko zakorenenou históriou, sa chystá predstaviť nový projekt – porovnávaciu mapu, ktorá ukáže, ako sa mesto a jeho okolie zmenili v priebehu storočí.

Ján Lipský a jeho Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský, významný kartograf slovenského, uhorského a európskeho pôvodu, je autorom Generálnej mapy Uhorska z roku 1806. Táto mapa, ktorá je považovaná za najpresnejšiu mapu Uhorska 19. storočia, bude slúžiť ako základ pre porovnanie so súčasnou mapou Levoče.

Porovnanie minulosti a prítomnosti

Kartografický tím VKÚ Harmanec v Kynceľovej pri Banskej Bystrici vytvori mapu, ktorá umožní presne vidieť a porovnať zmeny, ktorými mesto Levoča prešlo za posledné dve storočia. Mapy budú umiestnené vedľa seba a doplnené o textovú časť, ktorá upriamuje pozornosť užívateľa na najzaujímavejšie zmeny v regióne za viac ako 200 rokov.

Mapa v rozšírenej realite

Nad touto mapou bude fungovať aj nová mobilná aplikácia CBS Map Explorer. Tá na displeji smartfónu nad rozprestretou mapou zobrazí informácie o konkrétnych miestach, na ktoré užívateľ namieri, a povie mu, čím sú tieto lokality zaujímavé.

Mapa ako učebná pomôcka

Toto dielo je skvelou didaktickou pomôckou, ktorá priblíži žiakom ich okolie. Dozvedia sa niečo o histórii svojho regiónu a zároveň môžu sledovať, ako sa krajina od roku 1806 zmenila. Toto porovnanie môže pomôcť žiakom a študentom pochopiť geografické a historické koncepty, ktoré sa v mape nachádzajú.

Práca v teréne

Pre úspech projektu je nutná aj práca v teréne, priamo v regióne. To, ako sa región zmenil, vedia totiž najlepšie miestni obyvatelia. Podrobnosti o zmenách v Levoči a okolí pomáha zisťovať regionálny projektový manažér.

Vzniká unikátna mapa, ktorá bude porovnávať históriu okresu Levoča v období pred vyše dvesto rokmi a súčasnosť. Autorom starej mapy je Ján Lipský, ktorý v roku 1806 zmapoval toto územie tak kvalitne, že viaceré mapové pozície v súčasnosti sa do veľkej miery zhodujú s históriou tohto územia.

Zdroj a foto :

Bc. Kristína Krupová Média manažér VKÚ Harmanec s.r.o.

0 comments