Aktuálne vyšetrovanie spišskonovoveských policajtov: Nebezpečné vyhrážky na sociálnych sieťach

V poslednom roku sa na Slovensku vyskytlo niekoľko prípadov, keď sa deti vyhrážali na školách. V niektorých prípadoch išlo o vyhrážky teroristickým útokom, v iných o vyhrážky násilím voči konkrétnym osobám alebo skupinám ľudí.

Aké prípady sa stali?

 • V decembri 2022 sa na viacerých stredných školách v Bratislave, Žiline a Prešove objavili výhražné e-maily, v ktorých sa páchateľ vyhrážal teroristickým útokom. Polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
 • V januári 2023 sa na Základnej škole sv. Marka v Nitre objavila výhražná správa, v ktorej sa páchateľ vyhrážal, že príde do školy so zbraňou a všetkých postrieľa. Polícia zadržala 20-ročnú osobu, ktorá sa k vyhrážke priznala.
 • V marci 2023 sa na gymnáziu v Bratislave objavila výhražná správa, v ktorej sa páchateľ vyhrážal, že zabije spolužiaka, ktorý mu v škole ublížil. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.
 • V apríli 2023 sa na Základnej škole v Michalovciach objavila výhražná správa, v ktorej sa páchateľ vyhrážal, že príde do školy so zbraňou a všetkých postrieľa. Polícia zadržala 15-ročného žiaka, ktorý sa k vyhrážke priznal.
 • V máji 2023 sa na Gymnáziu v Košiciach objavila výhražná správa, v ktorej sa páchateľ vyhrážal, že zabije spolužiaka, ktorý mu v škole ublížil. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.
 • V júli 2023 sa na Základnej škole v Trebišove objavila výhražná správa, v ktorej sa páchateľ vyhrážal, že podpáli školu. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.

Prečo sa to deje?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispievať k tomu, že sa deti vyhrážajú na školách. Medzi tieto faktory patria:

 • Násilie v médiách: Deti sú vystavené násiliu v médiách, čo môže viesť k tomu, že násilie vnímajú ako normálnu súčasť života.
 • Násilie v rodine: Deti, ktoré sú vystavené násiliu v rodine, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú násilie používať aj sami.
 • Psychické problémy: Deti s psychickými problémami, ako je depresia alebo úzkosť, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa budú vyhrážať .
 • Kyberšikanovanie: Deti, ktoré sú vystavené kyberšikanovaniu, majú taktiež väčšiu pravdepodobnosť, k takému správaniu .

Čo môžeme urobiť?

Aby sme podobným veciam zabránili, môžeme urobiť niekoľko vecí:

 • Rodičia by mali so svojimi deťmi otvorene hovoriť o násilí a o tom, aké sú dôsledky jeho šírenia.
 • Učitelia by mali pravidelne monitorovať správanie svojich žiakov a v prípade podozrenia na problémy by mali kontaktovať rodičov alebo školského psychológa.
 • Školy by mali mať jasné pravidlá a postupy, ako postupovať v prípade výhražných správ alebo iných násilných prejavov.

Spolupráca rodičov, učiteľov a školy je kľúčom k tomu, aby sme vytvorili bezpečnejšie prostredie pre deti v školách.

Čo môžu robiť rodičia?

Rodičia môžu urobiť niekoľko vecí, aby pomohli predchádzať výhražným správam na školách:

 • Hovorte so svojimi deťmi o násilí a o tom, aké sú dôsledky jeho šírenia.
 • Buďte pozorní a sledujte správanie svojich detí

Článok pokračuje na nasledujúcej strane

0 comments