Náčelník hovorí

Kanibali chytia Američana, Rusa a Slováka.
Náčelník hovorí: „Máte týždeň na  to, aby ste mi povedali také číslo, aké som ešte v živote nepočul. Inak vás zožerieme.“

Po týždni predstúpi Američan a vraví: “ 500 biliónov.“
Náčelník: „Uff, to bolo dobré, ale už som to počul, preto ťa zožerieme.“
Rus: „Nekonečno tri.“
Náčelník: „No, to bolo lepšie, ale aj to som už počul, preto aj teba
zožerieme.“


Slovák: „Po k.kot.“
Náčelník: „Po k.kot? A to je koľko?“
Slovák: „To je odtiaľto až hentam do pi.e.“

0 comments