Prineste svoje slečny ku mne domov

Žena príde za kňazom a hovorí: „Otče, prichádzam s problémom. Doma mám dva papagáje, samičky, atie stále opakujú jednu vetu. „Akú vetu, dcéra?“ pýta sa kňaz.„No, hovoria: Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?“ „To je ale obscénne,“ vykríkne zhrozene kňaz. Potom sa ale…